Vores hverdag er bygget op over genkendelige rutiner med plads til spontanitet og individualitet.

Vi lægger vægt på samvær og leg i vores pasningsordning. Samtidig mener vi, at vi har et ansvar for at stimulere og udvikle børnenes kompentencer.  Vi har derfor valgt, at have en pædagogisk vinkel på vores samvær med børnene, som tager udgangspunkt i følgende fokuspunkter:

Motorikken
Vi lægger vægt på, at den tid vi har sammen med børnene først og fremmest bliver brugt til motoriske udfordringer, da motorikken er grundstenen for al anden indlæring og udvikling. Vi tumler, hopper, kravler og bevæger os både inde og ude året rundt.

Sproget
Vi stimulerer den sproglige udvikling via f.eks. musik og sang, fortælling/højtlæsning og ved at sætte ord på det vi oplever sammen i hverdagen.

Sociale kompetencer
Vi støtter op om udviklingen af de sociale kompetencer i børnenes egen leg og ved voksenstyrede aktiviteter. Vi vil samtidig være gode rollemodeller.

Vores uddannelser og mangeårige erfaring gør, at vi kan flette det hele naturligt ind i en hverdag fyldt med leg og glæden ved at være sammmen.

Leg er læring